IGR

IV Ogólnopolska Konferencja

GENETYKA I GENOMIKA

W DOSKONALENIU ROŚLIN UPRAWNYCH

Od rośliny modelowej do nowej odmiany

Poznań, 5-7 listopada 2019

Książka abstraktów IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany”

Komitet naukowo-organizacyjny IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany”, która odbyła się w dniach 5-7 listopada 2019r., pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za ich przybycie. Dziękujemy za interesujące prelekcje oraz ciekawe dyskusje naukowe przyczyniające się do twórczej wymiany myśli między naukowcami z ośrodków naukowych z całej Polski, jak również z przedstawicielami praktyki hodowlanej. Dziękujemy także sponsorom za ciekawą prezentację oferty swoich firm. Wyrażamy nadzieję, że Państwa udział w naszej Konferencji przełoży się na owocne kontrakty i współpracę. Dziękujemy, że byliście z nami i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji! Oprócz tego, zachęcamy Państwa do publikowania wyników swoich badań z zakresu genetyki roślin i mikroorganizmów w Journal of Applied Genetics. Kontakt z redakcją dla autorów ciekawych artykułów z tego zakresy znajduje się na stronie: https://www.springer.com/journal/13353

Prof. dr hab. Bogdan Wolko Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin PAN Przewodniczący Komitetu Naukowego

Ważne daty

UWAGA!

Termin nadsyłania streszczeń prezentacji upływa 15 września 2019 r.

15 maj

Wczesny termin rejestracji

15 lipiec

Standardowy termin rejestracji

15 wrzesień

Termin nadsyłania abstraktów

15 wrzesień

Późny termin rejestracji

31 październik

Ostateczny termin rejestracji na konferencję