IGR

IV Ogólnopolska Konferencja

GENETYKA I GENOMIKA

W DOSKONALENIU ROŚLIN UPRAWNYCH

Od rośliny modelowej do nowej odmiany

Poznań, 5-7 listopada 2019

Abstrakt

Informujemy, że termin nadsyłania streszczeń prezentacji to 15 września 2019r.

Uwaga - wysłanie abstraktu wymaga wcześniejszej rejestracji na konferencję: Rejestracja

Prosimy o przygotowanie streszczeń według poniższego schematu edytorskiego.

Tytuł (Times New Roman, czcionka 14, pogrubienie) Odstęp 1 linijka 11 pt Imiona i nazwiska autorów, miejsce pracy – katedra/instytut, uczelnia, adres e-mail autora korespondencyjnego (Times New Roman czcionka 11, kursywa, adjustacja do lewego marginesu) Odstęp 2 linijka 11 pt Tekst streszczenia (Times New Roman czcionka 11, odstęp 1,15 wiersza, pierwszy akapit bez wcięcia) 350 wyrazów

Prosimy o dostarczanie streszczeń prezentacji (format doc/docx) za pomocą strony: Formularz.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub korekty abstraktu (po porozumieniu z autorem korespondencyjnym). Prosimy o zaznaczenie preferowanej sesji oraz formy prezentacji.

Ważne daty

UWAGA!

Termin nadsyłania streszczeń prezentacji upływa 15 września 2019 r.

15 maj

Wczesny termin rejestracji

15 lipiec

Standardowy termin rejestracji

15 wrzesień

Termin nadsyłania abstraktów

15 wrzesień

Późny termin rejestracji

31 październik

Ostateczny termin rejestracji na konferencję