IGR

IV Ogólnopolska Konferencja

GENETYKA I GENOMIKA

W DOSKONALENIU ROŚLIN UPRAWNYCH

Od rośliny modelowej do nowej odmiany

Poznań, 5-7 listopada 2019

Komitet naukowo-organizacyjny

prof. dr hab. Bogdan Wolko - Dyrektor IGR PAN prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka - Zastępca Dyrektora IGR PAN ds. naukowych dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN – przewodnicząca KO dr hab. Lidia Błaszczyk dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk dr Magdalena Gawłowska dr Krzysztof Mikołajczak dr Piotr Ogrodowicz dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska mgr inż. Magdalena Roth mgr inż. Joanna Szypulska mgr Michał Kempa

Ważne daty

UWAGA!

Termin nadsyłania streszczeń prezentacji upływa 15 września 2019 r.

15 maj

Wczesny termin rejestracji

15 lipiec

Standardowy termin rejestracji

15 wrzesień

Termin nadsyłania abstraktów

15 wrzesień

Późny termin rejestracji

31 październik

Ostateczny termin rejestracji na konferencję