IGR

IV Ogólnopolska Konferencja

GENETYKA I GENOMIKA

W DOSKONALENIU ROŚLIN UPRAWNYCH

Od rośliny modelowej do nowej odmiany

Poznań, 5-7 listopada 2019

Kontakt

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego: mgr Joanna Szypulska, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34 60-479 Poznań tel. (61) 65 50 213 e-mail: konferencja.gg@igr.poznan.pl

Ważne daty

UWAGA!

Termin nadsyłania streszczeń prezentacji upływa 15 września 2019 r.

15 maj

Wczesny termin rejestracji

15 lipiec

Standardowy termin rejestracji

15 wrzesień

Termin nadsyłania abstraktów

15 wrzesień

Późny termin rejestracji

31 październik

Ostateczny termin rejestracji na konferencję